Children s Books, Kids Books, Stories for Kids

Starting Preschool Books to Read With Your Kids

Aleksandar Tešić {ebook Pdf} Kosingas Red Zmaja

summary Kosingas Red Zmaja

Kuju običaji koji često nisu ni najmanje lepi niti humani susreću se sa različitim mitološkim bićima od kojih većina nije bezazlena ali stiču i sjajne neobične prijatelje Druženje koje za cilj između ostalog ima i to da neustrašivi Gavrilo pripremi Marka da postane kosingas Prava avantura sa mitskim prizvukom koja nas goni da sve brže okrećemo nj. Zapravo sam bila iznena ena time sa kakvim sam zadovoljstvom i lako om pro itala ovu knjigu Ose ala sam se kao dete koje tr i ku i posle kole kako bi zaronilo nos u svoju omiljenu knjigu bila sam takvo dete a i dalje sam Ukoliko imate na umu da je ovo roman fantastike a ne istorijsko tivo i ukoliko ste radoznali o srpskom tr i tu fantastike ova knjiga je za vas Mislim da je pore enje sa Gospodarom prstenova malo preambiciozno ova knjiga mada ima pretenzije na to jednostavno nije epska u onom smislu u kom je to Gospodar ali ona to nadokna uje ose ajem koherentnog univerzuma koji autor posti e detaljnim opisima srpske divljine kroz koju glavni likovi putuju Ja sam zapravo ovu knjigu odlu ila da pro itam kada sam saznala da je autor planinar koji je godinama obilazio Srbiju i prikupljao materijal za nju kako od lokalaca koje je upoznavao usput tako i iz druge literature Kako sam i sama planinar nisam mogla da odolim isku enju da pro itam delo koje objedinjuje moje dve velike ljubavi planinarenje i fantastiku Gotovo da ne postoji mesto na kome se Gavrilo obreo a da i sama nisam bila tamo Mo da me to ini malo pristrasnom ali cenim da ova knjiga ipak zaslu uje jake 35 ako ne i svoje 4 zvezdice

read ´ E-book, or Kindle E-pub Å Aleksandar Tešić

Kosingas Red Zmaja

Knjiga koja slobodno može da se nazove srpskom verzijom „Gospodara prstenova” Monah Gavrilo odnosno kosingas vitez reda Zmaja upoznaje Marka Kraljevića i sa njim kreće u pohod po Srbiji Prvi zadatak im je da savladaju aždaju na Jezeru lutajućeg ostrva i tako osvoje kasnije toliko čuven Markov buzdovan Dvojica junaka nailaze na sela u kojima se prakti. Moje omiljeno delo doma e epske fantastike Zbog ega je tako saznajte ovde

Aleksandar Tešić Å 9 download

Ene stranice a takođe uživamo i u sjajnim ilustracijama iz Gavrilove beležnice Čitajući ovu neobičnu knjigu otkrivamo mnogo toga o prošlosti srpskog naroda ali i o slovenskim božanstvima o tome kako je hrišćanstvo prodiralo na ove prostore i sa kakvim se verovanjima sudaralo Srpska mitologija u malom u kojoj mogu da uživaju svi od sedam do 77 godina. Monah Gavrilo kosingas na put vodi Marka Kraljevi a ratnika iz proro anstva koji ora da postane kosingas i postara se za to da do e doba vatre koje e ozna iti kraj Ada a ne da Ad prelije i napadne Srbiju Napad ada na srpsku zemlju planiran je okvirno u isto vreme kao i napad Osmanlija Da do toga ne bi do lo Marko mora da na e kamenu knjigu su aja i pro ita ta su mu prorekle na ro enjuMarko i Gavrilo se na svom putu otkrivanja gde se nalazi ova knjiga susre u sa raznim ljudima i neljudima dobrim i lo im kao i starim srpskim obi ajima i sti u sliku o borbi izme u stare i nove vere starih bogova i novog boga i svetaca u narodu Marko na ovom putu treba da na e oru je koje ga eka proteklih deset hiljada godina kako bi uop te imao bilo kakve anse da se bori protiv neljudi na svom putu ka kamenoj knjiziKosingas je tipi no delo epske fantastike ba onakvo kakvo sam o ekivala da bude Nema tu mnogo mesta za faktor iznena enja kod mene jer je ovo anr na koji sam navikla i koji sam toliko puta itala a zahvaljuju i dozi znanja o slovenskoj mitologiji koju imam okvirno sam znala ta mogu da o ekujem od bi a koja im se na u na putuNarativ u ovoj pri i je veoma dobar kao i dijalozi i veoma cenim kori enje re nika kao dodatne literature kako bi se na in govora prilagodio vremenu u kojem je radnja sme tena


10 thoughts on “Kosingas Red Zmaja

 1. says:

  Dosta drugačija kniga u odnosu na Zmaj i ždral i ako je serijal o Milošu Obiliću preuel ovom Dok Zmaj i zdral ima kao podlogu istorijske događaje i dvorske intrige u srži knjige Kosingas Red zmaja su mitovi stari običaji i religija i njihov sukob sa novim hrišćanskim učenjem Priča prati Kosingasa Gavrila i Marka Kraljevića u njegovom sazrevanju u Kosingasa Oboje su solidno profilisani likovi za likove herojske fantastike Gavrilo

 2. says:

  Prvo što čitalac primeti jeste izuzetan trud koji stoji iza ove knjige istraživanje tradicije i prošlosti kako po knjigama tako verovatno i iz ličnog iskustva ne mogu da se otmem utisku da je autor lutao zabačenim krajevima i obavio brojne razgovore sa raznim babama upućenim u onostrano što roman pretvara u prav

 3. says:

  Moje omiljeno delo domaće epske fantastike Zbog čega je tako saznajte ovde

 4. says:

  Samo da je manje forsirao narodne običaje da su nailazili prirodno zato što priča vodi do njih a ne zato što želi da ih pokažeRazumem da je mnogim posvećenim čitaocima ovo bila prva domaća fantastika i zašto im ostaje omiljena Zabavna je brzo se čita ima čemu da te nauči i ume da raspiri maštu Do

 5. says:

  Zapravo sam bila iznenađena time sa kakvim sam zadovoljstvom i lakoćom pročitala ovu knjigu Osećala sam se kao dete koje trči kući posle škole kako bi zaronilo nos u svoju omiljenu knjigu bila sam takvo dete a i dalje sam Ukoliko imate na umu da je ovo roman fantastike a ne istorijsko štivo i ukoliko ste radoznali o srpskom tržištu fantastike ova knjiga je za vas Mislim da je poređenje sa Gospodarom prstenova malo pream

 6. says:

  Iskreno bih volela da dam ovoj knjizi pet zvezdica i da kazem da mi je jedna od boljih knjiga koje sam pročitala međutim bilo je dosta stvari koje su mi smetale Neću ulaziti sad u svaku jer bi se ovo oduzilo a i ne bih želela da ispadne da pljujem knjigu jer mi se delom i svidelaNajveći plus u svemu ovome

 7. says:

  Не можете да не цените Тешићев труд и истраживачки рад који стоје иза његових књига Укупан утисак је одличан али увек неки ситн

 8. says:

  3

 9. says:

  Monah Gavrilo kosingas na put vodi Marka Kraljevića ratnika iz proročanstva koji ora da postane kosingas i postara se za to da dođe doba vat

 10. says:

  Nadala sam se da će knjiga biti bolja ali baš mi nije leglaImam utisak da bi bilo mnogo bolje da je napisana u desetercu a ne kao roman Autoru svaka čast na očiglednom trudu koji je uložio u istraživanje mitologije jezika i o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Children s Books, Kids Books, Stories for Kids

Tessa Young is an 18 year old college student with a simple life, excellent grades, and a sweet boyfriend She always has things planned out ahead of time, until she meets a rude boy named Harry, with too many tattoos and piercings who shatters her plans.