Children s Books, Kids Books, Stories for Kids

Starting Preschool Books to Read With Your Kids

(Ebook / ebook) Oduvek author Tamara Kučan author Tamara Kučan – Epub, Kindle ePUB and TXT

Tamara Kučan ☆ 3 read & download

A sve ne bi li zadržala muškarca koga voli ali Dugo očekivani nastavak romana Zauvek i zaseb. Uvek igramo tu igru Jednom Jednom sam pose ivala psihologa Jednom sam izgubila kontrolu nad mislima i izgovorila ih naglas Jednom sam u sebi vri tala Jednom sam oti la toliko daleko da sam znala vi e o osobi koju mrzim nego o sebi samoj Jednom sam pome ala ljubav i mr nju Jednom sam izdrogirala oveka koga volim svesno i namerno Jednom sam sanjaju i o tome da me nekod dr i za ruku dr ala svoju desnu aku u levoj Jednom sam zamrzela aerodrome Svaki aerodrom je li io na hladnokrvnog pla enog ubicu koji ubija po jasnoj proceduri i spisku Jednom sam nau ila da ne dopisujem tri ta ke ako jedna ta ka govori dovoljno Jednom sam u pri i zvanoj ivot ubila glavnog junaka Jednom mi je srce si lo u kolena Bez kajanja Bez rezerve Bez du e Bez snova Bez nade Bez svesti Bez uma Bez snage Bez osmeha Bez datuma Sa mnogo satova Jednom sam volela potpuno nesvesna koliko volim Jednom sam volela I jo uvek volim Odrastanje sazrevanje Oduvek sam srljala Oduvek sam znala da poginem Oduvek sam mrzela ljude koji proveravaju premeravaju jamu punu sranja pre nego to u nju sko e Ako sko e do ivotno kukaju Ako ne sko e osu uju nas koji smo sko ili Takvi ljudi isti su kao oni koji se kockaju novcem Ljudi poput mene kockaju se du om Nikada nisam umela da igram sa rezervom niti sam htela da budem rezervni igra Htela sam sve ili ni ta Jednostavno je Ja Jana Petrov ne bolujem od kajanja makar se u govnima udavila Nakon raskida ispostavilo se da je Stevan varao Janu sada je o enjen i ima dete sa nekom drugom enomJana je posle toga pro le sve faza Luda Jana Jana koja se se e depresivna Jana Jana koja pije Jana koja je izgubila dete Niko se ne smeje niko nije gladan uspeha i niko ne la ira orgazam kao to to radi sjebana ena svesna svoje sjebanosti Kada vi e nije mogla da podnese svoj lik u ogledalu odlu uje da se promeni psihi ki i fizi ki Ne vezuje se vi e za ljude be i od njih ili samo tra i njihove strahove i kosriti ih protiv njih jer to je ono to bol u ini od oveka O i su ogledalo svih gadosti koje ovek nosi u sebi Kada pro ita sve grozote parali e oveka Paralisan ovek oduzet ovek Oduzet ovek tvoj ovek Ko bi rekao da sam nekad volela ljude Bila sam od onih veselih grlila uplakane zasmejavala o ajne Ne podnosim suze Jednom sam popila suze kojima je istekao rok trajanja i pokvarila sam stomak A smeh Taj zanosni gromoglasni smeh veselih pajaca para u i Vreme bri e tragove ki e peru blatnjave cipele a ja Nikada ne u priznati nikome Osim ovom bednom datumu u kalendaru Ne smejem se i dugo se nisam smejala Pu tam davne tuge da namiguju I svi nekako Nasednu Paolo se o enio pomogao joj je da otvori svoju turisti ku agenciju i sada Jana ispunjava ivot poslom kako joj taj posao pored jo dva nije dovoljan alje cv u marketin ku agenciju ANAY Pogodite ko je direktorDobrodo ao nazad Stevane Tako to biva kad se ovek pro eta po uspomenama Uvek do eta do one zvane minsko polje Odjednom postaje ona druga ena ljubavnica iako on tvrdi da se razvodi iako dele stan ona je uvek druga Jer princeza je ve zauzela svoj tron i odbija da si e A ve tice Ve tice imaju svoje puteve Na kraju Bile mi princeze ili ve tice kurve ili svetice Sve smo iste kada volimo i kada ljubav gubimo Suze bol usamljenost depresija sre a la i pa opet bol amar ustajanje Pro lo je dva dana od susreta sa Stevanom Suicidalna depresija moja nekada nja dijagnoza Sada bolujem od itavog psihijatrijskog ud benika Depresija sumanutost paranoja bipolarni poreme aj Isplakala sam itav okean suza postala sam patolo ka la ljivica koja svaki put kada jeca la e majku da tuca Postala sam inspektorka koja se potrudila da sazna sve to joj je promaklo Postala sam agresivni ubica uspomena Postala sam I ostala ena koja se i dalje trese od njegove blizine Porodi ne tajne prestaju da budu tajne ulaze joj u ivot neki novi ljudi za koje nije ni znala da postoje i sve polako dolazi na svoje Ne prestaje da me fascinira injenica da nekada neke stvari Jednostavno ne mo e da planira Planiraju one tebe dok jo ne zna ko si A onda Premija I sunce Magija Kada sa nekim mo e sve to je magijaOno to mi se posebno dopalo jeste pojavljivanje Sarinog lika u ovoj knjizi Sara je glavna junakinja Pe anog sata sad tek jedva ekam da dohvatim Indigo Posle toliko vremena treba mi samo a Nedostajem samoj sebi Mene je ova knjiga odu evila i raspametilaObo avala sam ovu Janu svaka re enica je ga ala strelicama pravo u srceZa Stevana sam jo u Zauvek prestala da navijam tako da sam samo ekala i nadala se da e ga neka cigletina pogoditi pravo u glavu jer ni ta bolje nije zaslu io Kroz dve knjige me je nervirao zaslu io je stenu a ne ciglu Ali ni ta od toga paraziti ive i pre ivljavajuZato je neko drugi kome sam po elela sli nu sudbinu dok sam itala Zauvek zavr io tragi no pa mi je ipak bilo malo ao Dobro poznati mehanizam odbrane Kada me istina satera u zid kre em da se smejem Ovu knjigu bih delila svim onim enama devojkama i devoj icama koje imaju nekog svog Stevana uj delila terala ih da je progutaju stranicu po stranicu slovo po slovo Jer nije va no da li smo ve tice ili princeze da li smo gre nice ili svetice Svima nama va na je sre a A ljubav koja donosi suze i teror to nijePonekad dok se okre emo za svojim d elatom i vu emo ga za rukav neko drugi vredan na e ljubavi stoji tu ba pored nas Samo ga od magle ne vidimo ali sve do e na svoje kad se razvedri D aba sve ovo Mo e govna cve em da kiti ali i dalje e smrdeti Ako itate serijal redom Beogra anka Made in Beograd Zauvek Oduvek u ovoj knjizi vidite Tamarin talenat u punom sjaju i koliko napreduje iz godine u godinu a opet zadr ava svoj stil pisanjaU njenim knjigama sam prestala da se nadam nekom o ekivanom kraju nema tu ni ta po ablonu i prosto ne zna kad e pri a da krene u nekom drugom smeru Nad svakim avolom bdi neki an eo Ne zaboravi da je avo an eo samo se sapleo Za sad ovo mi je Tamarina omiljena knjiga Toliko je volim i toliko dobrih citata ima pogledajte papiri e na slici sve je to iz Oduvek da mi do e da je zagrlim i da je nosim svuda sa sobom Znam da je Pe ani sat Tamarina najprodavanija knjiga i tu volim ali nakon itanja ove pitam se Kako Za to Pa ova knjiga je ljubav velika ljubav Zna li ta je stra nije od mu karca koji sedi sa o ajnom enom koja sa njim sedi samo zato to je o ajna Mu karac koji veruje da ta ena duboko u sebi nije o ajna Nego samo nesposobna da se suo i sa sopstvenim emocijama 5 najblistavijih nasjajnih zvezdica i favoritesJer Princeza je ona koju zavoli Sve ostale su nebitne I veruj mi mnoge princeze ne bi bile voljene da nisu pomalo ve tice A mnoge ve tice su u po etku bile princeze samo je kod srca zapelo I za kraj jo malo citata jer ove magije nikad dosta Pu tam ga da leti pumpam mu ego kao balon i ivim za tren kada u taj balon probu iti Putevi koji vode istim tugama Iste tuge koje se rugaju novim sre ama Mali je ovo grad da bi se biv e ljubavi i sru eni snovi mimoi li Kada ostavlja bez obraza ostaje sam Mada kada si sam ne mo e biti ostavljen Zato biram samo u stotinu otkucaja srca koji ni ta ne govore Hiljadu grama adrenalina koji se brzo potro e Ako ti nije stalo i ako su ti ljudi samo usputni peroni na pruzi koja vodi nikuda Ne mo e biti rasut u komade Nema ovde an ela An eli su od mene digli ruke Nikada mu ne e biti idealna On samom sebi ne valja Oduvek je jedna sekunda bila dovoljna grehu da poveruje da je najlep i san Ljudima koje alim nemam ta da pra tam jer im grehe ne bele im I zato ne pra tam Ni sebi ni njoj Nije stvar kraja stvar je pri e I Prizna ete nikada se ne se ate trenutka kad smo si li sa ringi pila Vo nja je ta koju pamtimo

summary ä eBook or Kindle ePUB ☆ Tamara Kučan

Oduvek author Tamara Kučan

Postoji li grešna ljubav ili nam je svaki greh zbog ljubavi oprošten Jana Petrov spremna je n. Nisam eleo otkrivati koja je to Jani ljubav promicala ispred nosa trudio sam se da izbegnem spojlere jer bitno je da to sami otrijete prolaze i shvataju i sa Janom njene pogre ke Tada ete sigurno razumeti ko je i kakva osoba koju mo ete smatrati svojom pravom srodnom du om Mo da je ona ODUVEK bila uz vas i ve re ila da ostane ZAUVEK Da li je to beogra anin ili BEOGRA ANKA i va a ljubav was MADE IN BEOGRAD to ve ne bih znao D Na vama je da je otkrijete Ljubav je ODUVEK bila i ZAUVEK bi e ne to o ta se naj e e ogre imo ali je na kraju slatko do ekamo Celu recenziju mo ete pro itati na mom blogu Knjiga za du u

free download Oduvek author Tamara Kučan

Na priča o odrastanju bolima i greškama koje ma koliko pogrešne bile učine nas boljim ljudi.


7 thoughts on “Oduvek author Tamara Kučan

 1. says:

  Postoji li grešna ljubav ili nam je svaki greh zbog ljubavi oprošten?Desetka Nikad nisam umela da igram sa rezervom niti sam htela da budem rezervni igračHtela sam sve ili ništa Jednostavno jeJaJana Petrovne bolujem od kajanjamakar se u govnima udavilaOduvek je nastavak romana Beograđanka Made in Beograd Zauvek Ovim romanom autorka stavlja tačku na priču o Jani i Stevanu Neću puno dubiti o knjizideta

 2. says:

  Nisam želeo otkrivati koja je to Jani ljubav promicala ispred nosa trudio sam se da izbegnem spojlere jer bitno je da to sami otrijete prolazeći shvatajući sa Janom njene pogreške Tada ćete sigurno razumeti ko je i kakva osoba koju možete smatrati svojom pravom srodnom dušom Možda je ona ODUVEK bila uz vas i već rešila da ostane ZAUVEK Da li je to beograđanin ili BEOGRAĐANKA i vaša ljubav ‘’

 3. says:

  ''Uvek igramo tu igru Jednom Jednom sam posećivala psihologa Jednom sam izgubila kontrolu nad mislima i izgovorila ih naglas Jednom sam u sebi vrištala Jednom sam otišla toliko daleko da sam znala više o osobi koju mrzim nego o sebi samoj Jednom sam pomešala ljubav i mržnju Jednom sam izdrogirala čoveka k

 4. says:

  Volim kada završim knjigu namejana Volim kada knjiga ima toliko lepih misli da bih do sutra mogla da ih citiram Volim kada se nerviram kada tu

 5. says:

  Zaista zanimljiva prica o zivotu ljubavi izdaji sreci i nesreci Dopada mi se Tamarin nacin pisanja te kratke recenice nabrajanja i dugi opisi Inace nemam svesku u koju upisujem zanimljive recenice citate ali zbog ovog romana pozelim da imam Jednostavno uzivala sam ❤

 6. says:

  МаестралноБлизине те саме нађуБитно је да знаш шта је твоје близу шта је твоје ближе од најближег

 7. says:

  Procitala sam prvi deo kao klinka sa 1516 godina Fascinira tim svetom Beogradi izlasci ludovanje Sad ovu priču valjda u pravo vreme ostale delove ne Puna utisak Mozda se i pronasla ah svi mi imamo tu neku ljubav Kako je nekad Jana mogla da bude tako slepa sto je trpila?Stevan kretenPremijaAh to je zivot ringišpilTako mi je drago zbog Jane iako je fiktivni lik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Children s Books, Kids Books, Stories for Kids

Tessa Young is an 18 year old college student with a simple life, excellent grades, and a sweet boyfriend She always has things planned out ahead of time, until she meets a rude boy named Harry, with too many tattoos and piercings who shatters her plans.